Prezídium

Prezídium KSP

Prezidentka KSP: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

 

Viceprezidentka KSP: Ing. Dana Vančurová

 

 

Tajomníčka: Mgr. Kamila Homolová

 

 

Ekonómka: Dana Zemesová

 

 

Členka prezídia: Mgr. Monika Janíková

 

 

Kontrolórka: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.