Prezídium

Prezídium KSP

Prezidentka KSP: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

 

             Viceprezidentka KSP: Ing. Dana Vančurová                         Tajomníčka: Mgr. Kamila Homolová                                Ekonómka: Dana Zemesová

                  

                                                                                                                         

 

                                                              Členka prezídia: Mgr. Monika Janíková                                  Kontrolórka: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.