STANOVY POĽOVNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

„Klub slovenských poľovníčok“ pri Slovenskej poľovníckej komore

Poľovnícka organizácia: Klub slovenských poľovníčok

Sídlo spolku: Pod lipou 1423/6, 902 01 Pezinok

Pôsobnosť: Slovenská republika

Klub slovenských poľovníčok pri Slovenskej poľovníckej komore je nezisková poľovnícka organizácia podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, predovšetkým ženy, ktoré sú držiteľmi poľovných lístkov, ako i fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem sa podieľať na činnosti klubu a plniť úlohy vyplývajúce z týchto stanov.

 

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (STANOVY KSP 2016.pdf)STANOVY KSP[ ]126 kB