Women and Sustainable Hunting International Conference

Women and Sustainable Hunting International Conference

                                                    

International Conference for ladies started its story in November 2012 in Bratislava. Club of Slovak Lady Hunters and future WG Artemis CIC organized 1st WaSH conference, 2nd WaSH took place in the Czech Republic, Bechyne Castle, 3rd WaSH took place in Holland, Waageningen. WaSH IV International conference for female hunters culminated in a bear hunt. More than 70 female hunters from all over the world gathered in Ilomantsi, Finland on August 17–20. Our conference provides an excellent opportunity for networking and sharing information about the best practices in different countries. WASH VI took place in Tata, Hungary 22-25 Sept 2021. 
 
Medzinárodná konferencia pre dámy začala svoj príbeh v novembri 2012 v Bratislave. Klub slovenských poľovníčok a budúci WG Artemis CIC zorganizovali 1. konferenciu na Slovensku, 2. konferencia sa konala v Českej republike na zámku Bechyne, 3. konferencia sa konala v Holandsku, Waageningen. WaSH IV Medzinárodná konferencia poľovníčok vyvrcholila poľovačkou na medveďa. Viac ako 70 lovkýň z celého sveta sa 17. – 20. augusta zišlo vo fínskom Ilomantsi. Naša konferencia poskytuje vynikajúcu príležitosť na vytváranie spojenectva a zdieľanie informácií o osvedčených poľovných postupoch v rôznych krajinách. WASH VI sa konal v Tata v Maďarsku od 22. do 25. septembra 2021.