CVPP 2022 - Poľovníctvo a príroda 2022, výstavisko Agrokomplex Nitra
Ďakujeme Vám za podporu, každú usmiatu tvár a milé slová.
 
Prijali sme aj vzácne návštevy spriatelených organizácií a klubov:

Lesu a lovu zdar! 


 
cd60b5f4-0916-4759-9efe-adafc5a9a852.jpg1dc1d9ed-f842-4266-90fb-9c6e75506632.jpg96a7bb4d-fbf3-4d5d-bf88-6f561b224b64.jpg1a84c634-d01b-44a3-be44-830c88b45e1d.jpgda7a21c0-57d7-4f2a-a701-8d1a248d3e95.jpgd30ebc84-a8f7-4985-bc0d-abd60d3ba4e6.jpge58c0f9b-3507-4d94-8b56-540e6ac82ed8.jpg877672fe-6ac0-4cc0-bc1e-2e072a629f01.jpg5937a4f5-777c-41a6-8a3b-c004ae01a28f.jpg0259a549-53cd-40e2-83c6-92fcc1975d04.jpg2ed7fbb1-1a28-451b-8e86-a41da3e9c49d.jpg7096fbb7-e875-4e31-b03e-b0cb624729d3.jpgfb416e76-7117-41ea-ad38-bda91a4c852d.jpg1585d841-4865-40e1-abdb-f0fb62e0652f.jpg686217bc-f2e8-42bb-9fe2-9ff26dd00e8d.jpgab2676a9-76bc-46ac-9a4f-0caad4031ffc.jpgc1da3a73-59da-4430-995e-a920a13cd3ae.jpg1cf37cf1-7909-40fc-9aaf-5f76d970ff00.jpg0fde83d0-e7d5-469e-af09-a981707ab346.jpg